Chybová zpráva

  • Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: support for \P, \p, and \X has not been compiled at offset 2 ve funkci url_is_external() (řádek: 2371 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/common.inc).
  • Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: support for \P, \p, and \X has not been compiled at offset 2 ve funkci url_is_external() (řádek: 2371 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/common.inc).
  • Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: support for \P, \p, and \X has not been compiled at offset 2 ve funkci url_is_external() (řádek: 2371 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/common.inc).
  • Notice: Undefined variable: tab_root_map ve funkci _menu_translate() (řádek: 797 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/menu.inc).
  • Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed ve funkci _menu_translate() (řádek: 797 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/menu.inc).
  • Notice: Undefined variable: tab_parent_map ve funkci _menu_translate() (řádek: 798 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/menu.inc).
  • Warning: implode() [function.implode]: Invalid arguments passed ve funkci _menu_translate() (řádek: 798 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/menu.inc).
  • Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: support for \P, \p, and \X has not been compiled at offset 2 ve funkci url_is_external() (řádek: 2371 v souboru /var/www/Virtual/sangeo/includes/common.inc).

Přehled hlavních služeb společnosti SANGEO, v.o.s.:

  zpracování projektů OPŽP - hlavně pro osu 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

  analýzy rizik - zpracování dle aktuálního metodického pokynu MŽP

  průzkumné práce - zjistíme míru a rozsah znečištění z hlediska ekologické zátěže

  geologické práce - průzkumy před výstavbou, těžbou surovin, před sanací

  projektování vodohospodářských staveb - zpracujeme projektovou dokumentaci a přípravu staveb ve všech stupních pro vodní a vodohospodářské stavby

  zpracování posudků EIA - zpracujeme oznámení, dokumentaci a posudky EIA vč. konzultací

  poradenství s hodnocením ekologické újmy - zpracujeme základní hodnocení rizka ekologické újmy

  konzultace v oblasti ŽP

 

Více podrobností Vám sdělíme do telefonu či při osobním jednání.